27 januari 2023
De retour/verkocht lijst van de 71e veiling is nu beschik-baar.

5 november 2022
De kavellijst van de 71e veiling is vanaf heden beschikbaar. Ditzelfde geldt voor de retour/verkocht van de 70e veiling.

20 augustus 2022
De kavellijst van de 70e veiling is vanaf heden beschikbaar. Ditzelfde geldt voor de retour/verkocht van de 69e veiling.

8 mei 2022
De kavellijst van de 69e veiling is vanaf heden beschikbaar.

21 februari 2022
De kavellijst van de 68 veiling is nu beschikbaar, evenals de laatste versie (feb 2022) van de aanvullingen op de Mast-catalogus.

10 december 2021
Het bestuur van NPV De Plaatfout heeft besloten dat wij het geen goed idee vinden op dit moment drie dagen in de Brabanthallen door te brengen. De redenen hiervoor zijn de gezondheid van ons en onze leden, het door ons laag ingeschatte aantal uiteindelijke bezoekers en de nog steeds hoog blijvende aantallen corona-besmettingen. Op dinsdagavond 14 december is er weer een persconferentie van de overheid. Wij hebben bewust besloten om hierop niet te wachten en onze leden tijdig te informeren over ons besluit. Op het moment van schrijven gaat Hertogpost van 16 t/m 18 december volgens www.hertogpost-event.nl nog steeds door. Mocht Hertogpost toch definitief doorgaan dan staat het u vrij om te gaan maar het bestuur zal niet aanwezig zijn.

19 november 2021
De bijeenkomst op 27 november is tot nader order uitgesteld wegens corona-beperkingen.

10 november 2021
De R/V lijst van de 67e veiling is hier nu beschikbaar.

3 september 2021
De laatste versie (sep 2021) van de aanvullingen op de Mast-catalogus is vanaf heden op deze site te raadplegen. Ook de kavellijst voor de komende veiling is nu hier beschikbaar.

13 mei 2021
De laatste versie (mei 2021) van de aanvullingen op de Mast-catalogus is vanaf heden op deze site te raadplegen. Ook de totaalinhoud van de laatste Variant is nu beschikbaar.

21 januari 2021
De kavellijst van de komende(65e) veiling is vanaf heden op deze site te raadplegen.

8 januari 2021
De bijeenkomst gepland op 20 februari is wegens de corona-maatregelen vervallen. De gehele veiling zal schriftelijk gehouden worden.

17 augustus 2020
De laatste versie van de aanvullingen op de Mast-catalogus is vanaf heden op deze site te raadplegen.

31 juli 2020
De kavellijst van de komende(63e) veiling is vanaf heden op deze site te raadplegen.

1 mei 2020
De kavellijst van de komende(62e) alleen schriftelijke veiling is vanaf heden op deze site te raadplegen.

30 maart 2020
Wegens de corona-pandemie zal de op 16 mei geplande clubdag met algemene ledenvergadering NIET doorgaan. Als vervanging zal er op die datum een schriftelijke veiling gehouden worden.

13 februari 2020
De penningmeester bedankt de leden, die de contributie over dit jaar al betaald hebben. Verder verzoekt hij de leden, die dit nog niet gedaan hebben en hem geen incasso machtiging hebben gegeven, om de contributie voor dit jaar (€ 25,-) voor 1 maart over te maken op bankrekening nummer NL98 RABO 0121 5990 43 ten name van “NPV De Plaatfout”, graag met vermelding van uw lidmaatschaps-nummer. De incasso voor de andere leden zal op 24 februari plaatsvinden.

9 februari 2020
Er staat weer een nieuwe versie van de aanvullingen op de Mastcatalogus in de rubriek "diversen". Ook de nieuwste Variant is via "De Variant" in te zien.

29 januari 2020
De kavellijst van de komende(61e) veiling is vanaf heden op deze site te raadplegen.

12 december 2019
De clubbijeenkomst op 16 november werd door 26 leden bezocht. De opbrengst van de veiling was boven verwachting, doordat er een flink aantal kavels met nieuwe P-fouten te koop waren. Na afloop van de ledenbijeenkomst heeft het bestuur nog een vergadering gehouden.

29 oktober 2019
De kavellijst van de komende(60e) veiling is vanaf heden op deze site te raadplegen.

16 september 2019
De clubbijeenkomst op 7 september werd door 23 leden bezocht. Het was weer een gezellig om elkaar te ontmoeten en informatie uit te wisselen. De verkopen op de veiling vielen wat tegen door de afwezigheid van enkele leden, die normaal voor een behoorlijk aantal biedingen in de race zijn. Na afloop van de ledenbijeenkomst heeft het bestuur nog een vergadering gehouden.

13 augustus 2019
De kavellijst van de komende(59e) veiling is vanaf heden op deze site te raadplegen.

8 juli 2019
De clubbijeenkomst/ledenvergadering op 1 juni werd door 33 leden bijgewoond. David blijft nog 1 jaar penning-meester, maar gelukkig wordt Hans van der Meer in het bestuur gekozen. Hans geeft ook aan dat hij verwacht de functie van penningmeester in te kunnen vullen. De verkopen op de veiling waren naar verwachting en de verkooplijst zal op deze site gepubliceerd worden.

17 mei 2019
De rubrieken agenda en veiling zijn samengevoegd. Hierdoor is ruimte ontstaan voor een pagina met diversen. Als eerste op deze pagina kan je een door Jan Kraaijeveld samenge-stelde lijst met alle tot nu toe bekende aanvullingen op de Mast catalogus downloaden. Ook is hier een compleet linkervel 2279 te vinden, dat je met een muisklik in een apart venster kunt oproepen. Na vergroten van dit venster is dit beeld door nog een klik te vergroten, waarna de zegels op schermhoogte bestudeerd kunnen worden.

12 mei 2019
De kavellijst van de komende(58e) veiling is vanaf heden op deze site te raadplegen.

8 mei 2019
De 1e clubbijeenkomst van dit jaar op 23 februari werd door 27 leden bezocht. De opbrengst van de veiling was ondanks het kleinere aantal kavels niet slecht.

2 februari 2019
De kavellijst van de komende(57e) veiling is vanaf heden op deze site te raadplegen.

27 december 2018
Hierbij de afronding van de vorige droevige berichten. Lettie Heikamp is op 28 november overleden en is op 3 december gecremeerd. Kees Emmen is op 14 december overleden en op 20 december ter aarde besteld. Wij wensen de beide families alle sterkte toe bij het verwerken van deze verliezen.

14 november 2018
Als eerste de nare berichten. Ons onlangs tot het bestuur toegetreden lid Kees Emmen heeft te horen gekregen dat hij heel ernstig ziek is. Hij zal zijn functie als bestuurslid dan ook niet kunnen uitoefenen. Ook het beheer over zijn geesteskind plaatfouten.net heeft hij overgedragen aan Jan Smith.
Ook heeft Lettie, de vrouw van onze veilingmeester, ernstig letsel aan haar hoofd opgelopen door een val van de zolder-trap. Hierdoor heeft Cees wegens tijdgebrek in deze veiling dan ook minder kavels dan gebruikelijk kunnen opnemen.
Op de 4 dagen geleden gehouden bijeenkomst werd ons 25 jarig bestaan gevierd onder het genot van een Bossche Bol van Jan de Groot. Ook kreeg ieder lid die aankopen deed op de 56e veiling € 15 van zijn aankoopbedrag aftrekken. Er waren 30 leden op deze jubileumviering aanwezig. Toch kunnen wij terugzien op een gezellige en geslaagde clubdag.

31 oktober 2018
De kavellijst van de komende(56e) veiling is vanaf heden op deze site te raadplegen.

4 oktober 2018
De 3e clubbijeenkomst van dit jaar op 22 september werd door 21 leden bezocht. De veiling liet een redelijke opbrengst zien. Op naar de viering van ons 25 jarig jubileum in november!

10 september 2018
De kavellijst van de komende(55e) veiling is vanaf heden op deze site te raadplegen.

15 juni 2018
De clubbijeenkomst op 26 mei werd door 29 leden bezocht. Jan Smith presenteerde de uitkomst van de onlangs onder de leden gehouden enquete. Van de 240 leden hebben er 90 het ingevulde formulier teruggestuurd, dit is ongeveer 38%. Interessant detail hierbij is dat 43% van de reacties nog per gewone briefpost binnenkwam. Na de lunchpauze werd de algemene ledenvergadering gehouden. Henk Wenting, onze huidige voorzitter, zal deze functie op termijn wegens oogklachten moeten neerleggen. Er was een nieuwe bestuurskandidaat aanwezig, Kees Emmen, die met applaus door de vergadering verwelkomt werd. De hierna gehouden veiling had een normaal verloop.

10 mei 2018
De kavellijst van de komende(54e) veiling is vanaf heden op deze site te raadplegen.

6 maart 2018
De bijeenkomst van 3 maart werd door 21 leden bezocht. Op de veilingkavels werd goed geboden en de veilingomzet viel niet tegen al was die zoals te verwachten was niet zo hoog als de beide vorige topomzetten.

6 februari 2018
Let op: de datum van de komende clubdag is gewijzigd naar 3 maart!!!!!.

23 januari 2018
De kavellijst van de komende(53e) veiling is vanaf heden op deze site te raadplegen.

25 november 2017
De bijeenkomst op 18 november was weer een succes. Er waren 33 leden aanwezig en de veiling kan weer als geslaagd worden beschouwd. Er was ook minder leuk nieuws: in verband met teruglopende verkoopcijfers van de NVPH catalogus heeft deze organisatie besloten nog maar eens in de 2 jaar een complete catalogus uit te brengen. De eerste uitgave hiervan zal in 2019 zijn en de catalogus van 2020 betreffen. De eerste basisversie gaat in 2018 uitkomen en zal geen plaatfouten en andere extra's bevatten. Zoals het er nu naar uitziet, zullen er dus volgend jaar geen P-fouten gepubliceerd worden.

25 oktober 2017
De kavellijst van de komende(52e) veiling is vanaf heden op deze site te raadplegen.

25 oktober 2017
Let op: de data van de mei en septemberclubdag in 2018 zijn aangepast!!!!!.

25 oktober 2017
Op de bijeenkomst van 9 september waren 30 leden aan-wezig. De opbrengst van de veiling was wat minder hetgeen gezien de recordopbrengsten van de vorige twee veilingen te verwachten was.

17 augustus 2017
De kavellijst van de komende(51e) veiling is vanaf heden op deze site te raadplegen.

17 augustus 2017
De clubbijeenkomst van 20 mei was wederom een succes. De veiling bracht nagenoeg evenveel op als de vorige zeer geslaagde veiling. Er waren 33 leden aanwezig.

1 mei 2017
De kavellijst van de komende(50e) veiling is vanaf heden op deze site te raadplegen.

26 februari 2017
De clubbijeenkomst van 25 februari was een succes. De veiling, die wederom uit nieuwe P- en PM-fouten bestond, liet de op 1 na hoogste opbrengst uit onze veilinggeschiedenis zien.

7 februari 2017
De kavellijst van de komende(49e) veiling is vanaf heden op deze site te raadplegen.

24 november 2016
De clubbijeenkomst van 19 november is matig bezocht: er waren slechts 25 leden aanwezig. De veiling, die voor-namelijk uit nieuwe P- en PM-fouten bestond, is desondanks prima verlopen.

5 november 2016
De kavellijst van de komende(48e) veiling is vanaf heden op deze site te raadplegen.

27 oktober 2016
De clubdag van 24 september was een succes. Er waren 39 leden aanwezig. Ook de veiling, met al een aantal nieuwe P-fouten er in, gaf een prima resultaat te zien. Inmiddels is ook onze 2e site (alleen voor clubleden) al weer geruime tijd beschikbaar. Leden kunnen hiervoor een gebruikerscode en wachtwoord aanvragen bij Hans Mulder (hans@allemail.nl)

13 september 2016
De kavellijst van de komende(47e) veiling is vanaf heden op deze site te raadplegen.

18 augustus 2016
Mijn excuses voor het door allerlei andere bezigheden late verslag over de clubdag van 28 mei jl. Het aantal aanwezige leden viel iets tegen: 36. Desondanks was de veiling een succes en heerste er weer een gezellige sfeer tijdens het onderling ruilen en aan- en verkopen van plaatfouten. In de loop van augustus zal onze nieuwe site "plaatfoutenclub.nl" beschikbaar komen.

8 mei 2016
De kavellijst van de komende(46e) veiling is vanaf heden op deze site te raadplegen.

8 mei 2016
De datum van de clubdag in september is gewijzigd naar 24 september.

22 februari 2016
Het op de clubdag in november bespoken plan om in februari voor het eerst een gecombineerde dag/schriftelijke veiling te houden heeft haar vruchten afgeworpen. In plaats van de gebruikelijke 18-20 leden waren er 28 leden aanwezig. De opbrengst van de veiling was goed te noemen. We zullen ook in september een gecombineerde veiling houden.

22 januari 2016
De kavellijst van de komende veiling is vanaf heden op deze site te raadplegen. In tegenstelling met de gebruikelijke schriftelijke veiling zal deze bij wijze van proef bestaan uit een gecombineerde zaal- en schriftelijke veiling. Wij hopen hiermee meer leden naar de clubdag in februar die normaal wat minder bezocht wordt, te krijgen.

7 december 2015
De clubbijeenkomst/algemene ledenvergadering op 14 november is door 44 leden bezocht. Voor zover ik kan nagaan een record. De begroting voor 2016 werd zonder op- of aanmerkingen door de vergadering vastgesteld. In de aansluitende dagveiling was veel belangstelling voor de nieuwe P-fouten. Kort samengevat: een geslaagde en gezellige dag.

26 oktober 2015
Vanaf heden is de kavellijst voor de 44e veiling hier op de site beschikbaar. Zoals de laatste tijd gebruikelijk bestaat deze naast het "live" gedeelte ook uit een schriftelijk gedeelte. De biedingen op dit schriftelijke gedeelte moeten uiterlijk 7 november bij de veilingmeester binnen zijn.

9 augustus 2015
Vanaf heden is de kavellijst voor de komende september-veiling hier op de site beschikbaar.

5 juni 2015
De clubbijeenkomst van 30 mei werd door 41 leden bezocht. In de ledenvergadering werden de jaarstukken van 2013 doorgenomen en goedgekeurd. De omzet op de aansluitende veiling was iets lager dan gebruikelijk.

10 mei 2015
Allereerst een beetje laat nieuws (met excuses uiteraard): de clubbijeenkomst van 21 februari is door ongeveer 20 leden bezocht. Er verwisselden weer aardig wat plaatfouten van eigenaar. Ook de schriftelijke veiling was een succes.
De kavellijst van de meiveiling is vanaf heden op deze site te raadplegen.

11 december 2014
Op de clubbijeenkomst van 22 november waren 40 leden aanwezig, een normaal aantal voor een bijeenkomst met veiling en ledenvergadering. Op deze vergadering werd het bestuursvoorstel om de jaarlijkse contributie te verhogen tot € 25 goedgekeurd. De contributie was al vele jaren niet aangepast terwijl de kosten voor allerlei zaken ieder jaar omhoog gaan. Op de aansluitende veiling was veel belangstelling voor de nieuwe P-fouten. De omzet op deze veiling was dan ook boven verwachting.

1 oktober 2014
Voorafgaand aan de publicatie in de Variant kunt u vanaf vandaag de kavellijst van de komende veiling al op onze site bekijken.

1 september 2014
Sinds enkele dagen zijn wij (Jan van Wilgenburg, Herry In den Bosch en ikzelf) gestart met het invullen van de data in de rubriek leidraadfouten. U kunt daar dan ook dagelijks nieuwe informatie verwachten. Er zijn per leidraadfout maximaal 5 afbeeldingen opgenomen, die u door klikken op een van de 5 knoppen in afzonderlijke vensters kunt oproepen, zodat de afbeeldingen erg goed te vergelijken zijn.

22 augustus 2014
De Variant is vandaag bij Postnl afgeleverd. Morgen zal bijna iedereen zijn exemplaar ontvangen.

6 augustus 2014
De kavellijst van de 29e schriftelijke veiling is nu op de website beschikbaar. Het invullen van de nieuwe rubriek leidraadfouten gaat verder zodra de Variant van deze maand gereed is en de techniek om de vijf beelden in afzonderlijke windows te plaatsen beschikbaar is. Zoals het er nu uitziet zal de streefdatum voor het gereedkomen van deze rubriek (november dit jaar) niet in gevaar komen.

28 mei 2014
De clubbijeenkomst op afgelopen zaterdag werd goed bezocht: er zijn 39 leden aanwezig geweest. Er werd in gezellige sfeer weer druk geruild en gehandeld. Tijdens de ledenvergadering werden de aftredende bestuursleden herkozen en de jaarrekening goedgekeurd. De hierna gehouden veiling liet een prima omzet zien. Kortom, een zeer geslaagde dag voor de vereniging.

8 mei 2014
De Variant is vandaag bij Postnl afgeleverd. Morgen zal bijna iedereen zijn exemplaar ontvangen.

5 april 2014
Op initiatief van Jan van Wilgenburg is de opbouw begonnen van een nieuwe rubriek op onze site: leiddraadfouten. Aangezien in de leiddraad alleen handgetekende afbeeldingen van deze fouten opgenomen zijn, leek het hem en uw bestuur een goede zaak om deze fouten met echte afbeeldingen op de site te plaatsen. Na de oproep in de Variant zijn er al veel reacties binnengekomen, zodat we met de opbouw kunnen starten. U zult de komende tijd dan ook regelmatig aanvullingen op deze rubriek aantreffen.

22 februari 2014
Vandaag hebben wij weer een clubbijeenkomst gehouden. Het gebruikelijke aantal leden voor een dag als deze was aanwezig, omstreeks 20 man. Er werd weer heel wat nieuws uitgewisseld en heel wat plaatfouten veranderden van eigenaar. Ook de omzet op de schriftelijke veiling was goed te noemen.

5 februari 2014
De Variant is vandaag bij Postnl afgeleverd. Morgen zal bijna iedereen zijn exemplaar ontvangen.

25 november 2013
De clubbijeenkomst van zaterdag 23 november werd door maar liefst 37 leden bezocht. Op deze bijeenkomst vierden wij ons 20 jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan was er gratis koffie en een speciaal gebakje met een afbeelding van een plaatfout. Daarnaast was er voor alle aanwezigen ook een velletje met nieuwe plaatfouten 1150P2 en P3 beschikbaar. Tijdens de ledenvergadering werden er ook een nieuwe voorzitter en penningmeester gekozen. Ook werden onze oud voorzitter Menno Tienstra en onze nestor Jan van Wilgenburg tot ereleden benoemd. De aansluitende live veiling was een groot succes, niet in het minst door de vele verkochte nieuwe P-fouten.

7 september 2013
De clubbijeenkomst van zaterdag 7 september werd door ongeveer 20 leden bezocht. Een normaal aantal voor deze bijeenkomst. De resultaten van de schriftelijke veiling vielen echter wel tegen. Ook hier is waarschijnlijk de invloed van het negatieve consumentenvertrouwen merkbaar.

9 augustus 2013
De Variant is vandaag bij Postnl afgeleverd. Morgen zal bijna iedereen zijn exemplaar ontvangen.

31 juli 2013
De kavellijst voor de komende 27e schriftelijke veiling staat nu online en is te downloaden.

12 juni 2013
De clubbijeenkomst op 1 juni werd goed bezocht: er zijn 37 leden aanwezig geweest. Ook werden de inspanningen van de veilingmeester beloond: de omzet op de veiling was goed.

16 mei 2013
De Variant van mei 2013 is gereed. Hij wordt vandaag aan Postnl aangeboden. Mijn excuses voor het nogal late verschijnen. Dit is voornamelijk veroorzaakt door familie omstandigheden.

3 mei 2013
De kavellijst voor de komende 29e veiling staat nu online en is te downloaden. Deze bevat veel fouten uit de nieuwe Mast-catalogus.

24 februari 2013
De gisteren gehouden clubdag is door 18 leden bezocht. Dit aantal is iets lager dan gebruikelijk. Het was een gezellige bijeenkomst, waarop weer heel wat plaatfouten van eigenaar wisselden. Het resultaat van de 26e schriftelijke veiling was naar verwachting.

7 februari 2013
Vandaag is de Variant van februari gedrukt en deze wordt morgen afgeleverd bij Postnl. Zaterdag zal dit nummer van het blad bij de meeste leden bezorgd worden.

3 februari 2013
Postnl heeft afgelopen maandag bekendgemaakt dat alle tot nu toe voor frankering geldige postzegels in guldenwaarden (NVPH nummers 1108 tot en met 1983) vanaf 1 november 2013 niet langer voor frankering gebruikt mogen worden. Ze zijn per die datum ongeldig verklaard. Ik vermeld hierbij de volgende ludieke zinsnede uit het persbericht: de verzamel-waarde van deze zegels blijft wel bestaan!

31 januari 2013
De kavellijst voor de komende februariveiling staat nu online en is te downloaden. Er zijn veel nieuwe fouten uit de Mast catalogus 2013 opgenomen.

14 januari 2013
De inhoud van de rubriek ministudies is aangepast. Waar u tot op heden slechts over detailuitsneden van de vermelde fouten kon beschikken, heeft u nu ook de beschikking over een afbeelding van de gehele zegel met de desbetreffende fout(en). Daartoe hoeft u slechts op de knop met "afb" links te klikken. U krijgt dan een afbeelding in een apart venster, dat ook nog eens naar behoefte vergroot kan worden (zowel het venster via slepen van de omkadering als de inhoud via het vergrotingspercentage rechts onder).

26 november 2012
De verenigingsbijeenkomst van afgelopen zaterdag is door iets minder leden (28) bezocht dan gebruikelijk. Op de veiling stonden vooral de nieuwe P-fouten in de belangstelling: enkele kavels brachten veel meer dan verwacht op. Mede daardoor was de omzet op de veiling goed te noemen.

6 november 2012
Vandaag is de Variant van november gedrukt en afgeleverd bij Postnl. Morgen (woensdag) zal het blad bij de meeste leden bezorgd worden.

31 oktober 2012
De kavellijst voor de komende novemberveiling staat nu online en is te downloaden. Neem eens een kijkje in de inhoud: er staan naar mijn mening enkele zeer bijzondere zeldzame kavels in!

9 oktober 2012
Ook dit jaar is er bij het plaatsen van de nieuwe plaatfouten in de NVPH catalogus iets fout gegaan. De nieuwe 626P1 is niet opgenomen in het plaatfoutenkatern, maar geldt wel als officiële nieuwe P-fout en zal gewoon op onze veilingen aangeboden worden. De specificaties van deze fout zijn te vinden in de Variant van februari 2012, onder de oude benaming 626PJ.
Bij de 1061P2 zijn de prijzen verkeerd opgenomen. Deze moeten € 14,- en € 6,- zijn.
Ook staat bij de 237P al jarenlang het positienummer verkeerd vermeld. Dit moet 28 zijn.


 
1 september 2012
De clubbijeenkomst van 1 september is door 22 leden bezocht, het gebruikelijke aantal op dit soort bijeenkomsten zonder veiling. In gezellige sfeer wisselden zegels van eigenaar en werd er informatie over (nieuw gevonden) fouten uitgewisseld.

9 augustus 2012
De Variant van augustus is gedrukt. Morgen worden ze bij Postnl afgeleverd, zodat hij bij de meeste leden op zaterdag 11 augustus bezorgd zal worden.

1 augustus 2012
In de rubriek veiling staat de kavellijst van de 25e schriftelijke veiling in excel formaat gereed om te downloaden. Biedingen dienen uiterlijk op 25 augustus bij de veilingmeester ingediend te zijn.

27 mei 2012
In de rubriek ministudies is de ministudie over de koetjeszegel (NVPH 1052) nu gereed. Met dank aan Hans Rooijakkers voor zijn inbreng en motivatie.

14 mei 2012
Op de bijeenkomst van 12 mei waren 38 leden aanwezig. Dat is een uitstekende opkomst in vergelijking met het gebruikelijke aantal bezoekers. De jaarcijfers over 2011 zijn door de algemene ledenvergadering goedgekeurd. Ook de live-veiling was succesvol te noemen. Een viertal kavels werd tegen onverwacht hoge verkoopprijzen toegeslagen.

30 april 2012
De Variant van mei is gereed. Ik heb ze gisteren meegenomen naar SCB Zwolle van PostNL, zodat de meesten van u het blad dinsdag 2 mei zullen ontvangen.

15 april 2012
De kavellijst van de 37e veiling is beschikbaar op deze site in de rubriek veiling.

5 maart 2012
De bijeenkomst van 3 maart is goed bezocht. Er waren dertig leden aanwezig. Ook de extra veiling was een succes, 142 van de 254 kavels (56%) zijn verkocht.

4 februari 2012
De Variant van februari is gereed. Hij wordt 6 februari bij PostNL gebracht, zodat de meesten van u het blad dinsdag a.s. op de mat hebben liggen.

29 november 2011
In verband met de extra live-veiling uit de nalatenschap van Wim Visser 't Hooft op onze komende clubdag is de datum van deze bijeenkomst gewijzigd naar 3 maart.

26 november 2011
De eerste clubdag met ledenvergadering en veiling in de grote zaal is prima verlopen. De aanwezigen waren heel tevreden over deze ruimte. Het aantal aanwezige leden (30) viel wat tegen, maar de sfeer was prima. Op de veiling werd een vrij normaal aantal kavels verkocht.

3 november 2011
Vandaag is er een nieuwe rubriek gestart. De naam is ministudies. Als eerste zegel figureert hierin zegel 1201, Jupostex.

3 november 2011
De Variant van november is overgedragen aan PostNL.

24 oktober 2011
De kavellijst van de 36e veiling is beschikbaar op deze site in de rubriek veiling. Ook de complete inhoud van kavel 422 is hier beschikbaar.

10 september 2011
Vandaag hebben wij onze eerste bijeenkomst op de nieuwe locatie in Woudenberg gehouden. Het aantal leden dat deze clubdag bezocht was 22. Alle aanwezigen waren zeer tevreden over de nieuwe locatie. In een ontspannen en gezellige sfeer verwisselden weer heel wat (nieuwe) plaatfouten van eigenaar.

23 augustus 2011
Door een fout bij het samenstellen van de Variant zijn de kavels 245-294 niet op pagina 10 vermeld. Deze kavels kunt u echter in de veilinglijst onder rubriek veiling terugvinden. Mijn excuses voor deze vervelende fout.

22 augustus 2011
De Variant is vandaag bij PostNL aangeboden.

  16 augustus 2011
Vanaf nu verandert de locatie waar wij onze clubdagen houden. Deze vinden vanaf 10 september plaats in Woudenberg. Kijk voor de adresgegevens onder menukeuze "Agenda".

  14 augustus 2011
De kavellijst van de 23e schriftelijke veiling is vanaf nu hier beschikbaar. Zie hiervoor onder menukeuze "Veiling".

  29 juni 2011
De komende clubbijeenkomst in september wordt niet op 3 maar op 10 september gehouden. De locatie is nog onzeker: Partyzaal "Oog in al" is in september waarschijnlijk niet meer beschikbaar.

  21 mei 2011
Vandaag hebben wij onze clubdag met veiling gehouden. De opkomst viel wat tegen. Misschien was dit te wijten aan het mooie weer. De sfeer was echter prima en de veilingresultaten waren goed.